Elektros ūkio priežiūra

Kiekvieno vartotojo elektros įrenginiuose privalo būti paskirtas asmuo atsakingas už elektros ūkį (kvalifikuotas), jei turimų elektros įrenginių leista naudoti galia, esant įvadui trifaziui yra didesnė kaip 30 kW.

Elektros ūkio priežiūra

Kiekvieno vartotojo elektros įrenginiuose privalo būti paskirtas asmuo atsakingas už elektros ūkį (kvalifikuotas), jei turimų elektros įrenginių leista naudoti galia, esant įvadui trifaziui yra didesnė kaip 30 kW.
Mūsų įmonės paskirtas atestuotas personalas atliks:
– elektros įrenginių apžiūras;
– vykdys darbuotojų apsaugos nuo elektros reikalavimų laikymosi kontrolę;
– informuos apie priimtus naujus normatyvinius dokumentus elektros srityje;
– teiks pasiūlymus apsaugos nuo elektros būklei gerinti;
– pildys reikiamą dokumentaciją ir žurnalus;
– sudarys elektros įrenginių techninių apžiūrų, profilaktinių bandymų grafikus;
– organizuos energetikos darbuotojų mokymus ir atestavimą;
– organizuos aprūpinimą ženklais ir žurnalais;
– organizuos aprūpinimą asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuo elektros;
– organizuos apsauginių priemonių nustatytu periodiškumu patikrą;
– organizuos varžų matavimus ir elektros maitinimo schemų sudarymą.