Varžų matavimai, ESO rangovo aktai

Mes pildome ESO rangovo aktus, bei atliekame sekančius varžų matavimus:

  • Kabelinių linijų ir įrengimų izoliacijos varžų matavimai;
  • Įžeminimo grandinės pereinamųjų kontaktų varžų matavimai;
  • Įžeminimo kontūro varžos matavimai;
  • Grandinės “fazė-nulis” varžų matavimai;
  • Kilnojamųjų elektros įrenginių izoliacijos varžų matavimai.

Taip pat braižome schemas, projektuojame pagal išduotas ESO sąlygas.

Jei Jūsų Objekte sumontuoti elektros įrenginiai netenkina Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių ar Bandymo Normų ir Apimčių, suprojektuojame ir sumontuojame elektros įrenginius taip, kad nekiltų jokių kliūčių pridavinėjant Objektus.

 

Varžų matavimo periodiškumas

Eil.

Nr.

Matavimas

Patalpos ir įrenginiai

Periodiškumas

1 Instaliacijos ir įrenginių izoliacijos varžos matavimas Nepavojingos Ne rečiau kaip kartą per 6 metus
Stacionarių elektrinių viryklių, kranų, liftų, skalbyklių, pirčių, rankinių instrumentų ir kilnojamų šviestuvų, suvirinimo transformatorių ir pan.
2 Pereinamųjų kontaktų varžų matavimai Iki 1000V elektros įrenginiai Ne rečiau kaip kartą per 3 metus
Liftų, skalbyklių, pirčių, kranų,kt. pavojingų patalpų Ne rečiau kaip kartą per metus
3. Grandinės fazė-nulis matavimas Visos Prijungus naujus vartotojus ar pasikeitus schemai
4. Įžeminimo įrenginio varžos matavimas Ne rečiau kaip kartą per 12 metų.
  • Pavojinga elektros patalpa – patalpa, kurioje santykinis oro drėgnumas viršija 75proc. Arba yra elektrai laidžių dulkių; arba laidžios grindys (metalinės, gelžbetoninės, plytų, žemės ir pan.); arba vidutinė paros temperatūra aukštesnė nei +350 C; arba yra galimybė vienu metu prisiliesti prie srovei laidžių neįžemintų elektros įrenginių korpusų ir prie srovei laidžių konstrukcijų, turinčių kontaktą su žeme.

Papildoma informacija

* Juridinai ir fiziniai asmenys privalo pateikti Valstybinei Energetikos Inspekcijai galiojančius vidinės instaliacijos, įvadinio kabelio izoliacijos, įžeminimo grandinės pereinamųjų kontaktų varžų matavimo protokolus bei elektros tiekimo skaičiavimo schemas. Elektrofizikinius matavimus gali atlikti tik atestuotas juridinis asmuo.