Varžų matavimai

35a53mi3102hbt001Vadovaujantis elektros įrenginių bandymų normomis ir apimtimis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 141, visiems energijos vartotojams prieš pradedant naudoti elektros įrenginius ir juos eksploatuojant, privaloma atlikti varžų matavimus.

 

Varžų matavimai atliekami sertifikuotais METREL firmos prietaisais. Atliekame elektros tinklo techninės būklės įvertinimą ir išrašome visus reikalingus protokolus.

 

1. Juridiniai ir privatūs asmenys, ketinantys tapti nauju AB “Lesto” vartotoju, priduodantys naujus arba seniau pastatytus objektus Valstybinei Energetikos Inspekcijai (VEI), didinant esamą galingūmą – privalo atlikti instaliacijos ir įrenginių izoliacijos varžos bei įžeminimo grandinės pereinamųjų kontaktų varžų matavimus.

 

2. Priešgaisrinės saugos inspektoriui pareikalavus, juridiniai ir privatūs asmenys privalo atlikti instaliacijos ir įrenginių izoliacijos varžos bei įžeminimo grandinės pereinamųjų kontaktų varžų matavimus ir pateikti galiojančius įvadinio kabelio izoliacijos, įžeminimo grandinės pereinamųjų kontaktų varžų matavimo protokolus.

 

Mes atliekame sekančius varžų matavimus:

  • Kabelinių linijų ir įrengimų izoliacijos varžų matavimai;
  • Įžeminimo grandinės pereinamųjų kontaktų varžų matavimai;
  • Įžeminimo kontūro varžos matavimai;
  • Grandinės “fazė-nulis” varžų matavimai;
  • Kilnojamųjų elektros įrenginių izoliacijos varžų matavimai.

 

Varžų matavimo periodiškumas

Eil.

Nr.

Matavimas

Patalpos ir įrenginiai

Periodiškumas

1 Instaliacijos ir įrenginių izoliacijos varžos matavimas Nepavojingos Ne rečiau kaip kartą per 6 metus
Stacionarių elektrinių viryklių, kranų, liftų, skalbyklių, pirčių, rankinių instrumentų ir kilnojamų šviestuvų, suvirinimo transformatorių ir pan.
2 Pereinamųjų kontaktų varžų matavimai Iki 1000V elektros įrenginiai Ne rečiau kaip kartą per 3 metus
Liftų, skalbyklių, pirčių, kranų,kt. pavojingų patalpų Ne rečiau kaip kartą per metus
3. Grandinės fazė-nulis matavimas Visos Prijungus naujus vartotojus ar pasikeitus schemai
4. Įžeminimo įrenginio varžos matavimas Ne rečiau kaip kartą per 12 metų.
  • Pavojinga elektros patalpa – patalpa, kurioje santykinis oro drėgnumas viršija 75proc. Arba yra elektrai laidžių dulkių; arba laidžios grindys (metalinės, gelžbetoninės, plytų, žemės ir pan.); arba vidutinė paros temperatūra aukštesnė nei +350 C; arba yra galimybė vienu metu prisiliesti prie srovei laidžių neįžemintų elektros įrenginių korpusų ir prie srovei laidžių konstrukcijų, turinčių kontaktą su žeme.

Papildoma informacija

* Juridinai ir fiziniai asmenys privalo pateikti Valstybinei Energetikos Inspekcijai galiojančius vidinės instaliacijos, įvadinio kabelio izoliacijos, įžeminimo grandinės pereinamųjų kontaktų varžų matavimo protokolus bei elektros tiekimo skaičiavimo schemas. Elektrofizikinius matavimus gali atlikti tik atestuotas juridinis asmuo.